Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Mehmet KURTOĞLU
Üye: Prof. Dr. Ahmet Oğul ARAMAN
Üye: Prof. Dr. Hasan Ahmet ÖZDOĞAN
Üye: Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU
Üye: Prof. Dr. Bülent BAYRAKTAR
Üye: Prof. Dr. Ergün YOLCU
Üye: Prof. Dr. Gökhan METİN
Üye: Prof. Dr. Bilge DONUK
Üye: Yard. Doç. Dr. Yıldırım GÜNGÖR
Üye: Yard. Doç. Dr. Özgür Muhittin ESEN
Üye: Yavuz PADEM
Spor Birliği Müdürü: Hamdi ÖZCAN